O stronie

Podkop to strona poświęcona archeologii i historii starożytnej.  Sporo miejsca zajmuje tu ta jej część, która bywa nazywana archeologią biblijną.

Dlaczego archeologia biblijna i powiązane z nią tematy zajmują tyle miejsca na Podkopie?

Biblia była kiedyś traktowana jako księga mówiąca prawdę i tylko prawdę, na każdy temat. Obojętnie czy dotyczyło to Boga, człowieka, czy wydarzeń mających miejsce przed wiekami i tysiącleciami.
Później zaczęto kwestionować jej wiarygodność.  Mówiła przecież o potężnych miastach i królestwach po których wszelki ślad zaginął. Hetyci, Amoryci, miasta starożytne jak Akkad, Ur, stały się baśniami, legendami, które nie miały potwierdzenia w znanych ludziom faktach.

Gdy rodziła się archeologia, jej pionierzy sięgali po tę książkę, raz za razem. Tak idąc z Biblią w ręce, odnajdywali stare imperia, miasta. Coraz więcej miejsc, wydarzeń, postaci znanych do tej pory tylko z kart tej księgi, zaczęło być odnajdywanych.
Z legendarnych stały się prawdziwymi.

Powinno to spowodować wzrost zaufania do Biblii, a paradoksalnie dzieje się odwrotnie.

Dla jednych to święta księga, dla innych jeden z przykładów literatury starożytnej, dla kolejnych zbiór legend, podań lub ubarwiona historia, powstania narodu izraelskiego. Biblia tym czasem jest w sumie tym wszystkim.

Na ile opisane wydarzenia, przedstawione miejsca i postacie są fikcją, a na ile (przy dzisiejszej naszej wiedzy) prawdziwe?
Ile baśni i plemiennych opowieści, a ile rzetelnego  historycznego zapisu znajdziemy na kartkach tej książki?
To o tym jest Podkop.

Translate »