Tag Archives : zarazy

Zaraza, która zabiła Imperium Rzymskie – zaraza Antoninów


Upadek Imperium rzymskiego, to temat rzeka, wiele przyczyn, złożona sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Zgoda, ale był w dziejach Rzymu taki moment, gdy został zahamowany jego marsz, przesuwanie granicy imperium, gdy liczba ludności spadła gwałtownie o taki procent, który nie był w stanie już się odbudować nawet przez stulecie.

 

Idealny cesarski duet

 

Lata sześćdziesiąte II wieku, to dla Imperium Rzymskiego czas wojen. Władali nim wówczas dwaj cesarze Marek Aureliusz, filozof, dyplomata i strateg wielkiego kalibru oraz jego brat adopcyjny Lucjusz Werus.
Ten drugi, był na pewno dobrym wodzem i cieszącym się życiem człowiekiem, który nie stronił od uczt, zabaw i wszelkich rozrywek.
Przy swoim bracie wypada blado, ale przy Marku Aureliuszu większość wielkich cesarzy wypada blado.

Jak zarazy, epidemie i choroby zmieniały losy świata.


Historię tworzą wielcy wodzowie, królowie.
To wojny i bitwy, zmieniają dzieje narodów.
Gdy sięgnąć po pierwszą z brzegu książkę, o historii jakiegoś kraju, regionu czy epoki, właśnie takie wojennopolityczne i wielkoprzywódcze opowieści, będą zapełniać jej treść.
Wszystko przeplatane nazwiskami wielkich i ważnych, nazwami miejsc w których dziejowe wydarzenia się odbywały, jak dobre ciasto poprzetykane datami, w których to dzieje nabierały tego, a nie innego kierunku, losy ludzkości kształtu.

Sądzicie, że to prawda?

Hm…
To tylko pozorna prawda.
Taka miła dla naszego ego, no bo to my kształtujemy nasz świat i przyszłość. Czasem robimy głupoty, dopada nas pomroczność krwawa i mordujemy się, zmniejszając populacje o dziesiątki tysięcy czy miliony.
To jednak my, ludzie, mamy wpływ na to w jakim miejscu dziejów się znajdujemy.

Translate »