Tag Archives : wierzenia

Uszebti – egipscy niewolnicy w zaświatach


Uszebti to małe figurki przedstawiające ludzi, najczęściej to minimumie. Większość jest mała kilkucentymetrowa ale trafiają się też, zwłaszcza te pochodzące z  okresu Nowego Państwa, mierzące do kilkudziesięciu centymetrów.
Były zrobione z gliny, wosku, drewna, czasem brązu ale najczęściej fajansu. Towarzyszyły umarłym Egipcjanom w ich grobach praktycznie od zawsze.

Ewangelia Pseudo-Mateusza czyli jak to z osiołkiem i wołem było.


Ewangelia Pseudo-Mateusza to jeden z tych średniowiecznych apokryfów, które moim zdaniem, lepiej byłoby zakopać w niepamięci.
Dlaczego?
Należy on do tak zwanych ewangelii dzieciństwa, z tym, że rolę postaci głównej gra tu Maria.
Pierwotny tytuł miał brzmieć „Księga o narodzinach Marii”, a autorstwo przypisywano Jakubowi.
Później dodano na jej początek listy Hieronima do Chromacjusza i Heliodora. Tym tekstem chciano nadać powagi opowieści i przypisać jej autorstwo Mateuszowi.

Ebionici – ubodzy żydowscy wyznawcy Jezusa


Ebionici, kim/czym właściwie była ta pierwsza grupa, odłam, nurt chrześcijaństwa jaki pojawił się już w połowie I w n.e. ?

To dobre pytanie a odpowiedź może zaskoczyć.
Samo chrześcijaństwo powstało i istniało na początku wewnątrz judaizmu. Jezus był patrząc na jego ludzkie pochodzenie Żydem, jego matka była Żydówką, krewni Żydami.
Jego nauczanie nie pojawiło się jako nowość, a było głęboko zakorzenione w judaizmie.
Tak, wiem, dla wielu nie był tylko człowiekiem a kimś znacznie więcej. Dla mnie również nie jest tylko człowiekiem, nauczycielem, ale chce teraz ugryźć możliwie bez emocji i obiektywnie początki formowania się jego wyznawców w grupy, nurty, odłamy.

Translate »