Tag Archives : chrześcijaństwo

Protoewangelia Jakuba – tu rodzą się dziwne tradycje.


Dzisiaj chcę wam przybliżyć kolejny apokryf Nowego Testamentu. Jest nim Protoewangelia Jakuba, nosząca faktycznie tytuł „Narodziny Marii. Objawienie Jakuba
Ewangelia to tyle, co dobra nowina o zbawieniu. Opowieści o narodzeniu, życiu i śmierci Jezusa są nazywane ewangeliami, bo opowiadają właśnie dobrą nowinę o tym, że Zbawiciel już przyszedł do ludzi.

Ebionici – ubodzy żydowscy wyznawcy Jezusa


Ebionici, kim/czym właściwie była ta pierwsza grupa, odłam, nurt chrześcijaństwa jaki pojawił się już w połowie I w n.e. ?

To dobre pytanie a odpowiedź może zaskoczyć.
Samo chrześcijaństwo powstało i istniało na początku wewnątrz judaizmu. Jezus był patrząc na jego ludzkie pochodzenie Żydem, jego matka była Żydówką, krewni Żydami.
Jego nauczanie nie pojawiło się jako nowość, a było głęboko zakorzenione w judaizmie.
Tak, wiem, dla wielu nie był tylko człowiekiem a kimś znacznie więcej. Dla mnie również nie jest tylko człowiekiem, nauczycielem, ale chce teraz ugryźć możliwie bez emocji i obiektywnie początki formowania się jego wyznawców w grupy, nurty, odłamy.

Nowy Testament – Mateusz Ewangelista, nawrócony kolaborant cz.4


Mateusz Ewangelista, nawrócony kolaborant.
Był Żydem pracującym dla Rzymu, czyli okupanta. Pracował jako celnik w Kafarnaum.

Celników nie kochano nigdy, ani w starożytności, ani dzisiaj.
Nikt nie lubi oddawać swoich ciężko zarobionych pieniędzy na podatki, które jak uczy życie, wiecznie rosną. Te malejące, to rzadkość. Praca na państwowym etacie, to już inna bajka. Zwykle jest stabilna, pensja wpływa na czas i ma się mniejsze lub większe ulgi, opiekę zapewnioną przez pracodawcę.
Nie kocha się celników, ludzi ze skarbówki, komorników, ot tak jest i nic tego nie zmieni.
Gdy jednak pracodawcą poborców podatków, jest okupant sprawa staje często na ostrzu noża.
Celnik jest uznawany za kolaboranta, zdrajcę.

Nowy Testament – Tajemna Ewangelia Marka cz.3


Tajemna Ewangelia Marka – zaginiony apokryf czy zwykłe oszustwo?

Tekst Ewangelii Marka, który uznajemy za kanoniczny i jest częścią Nowego Testamentu, powstał za życia Piotra w Rzymie.
Mówią o tym Klemens Aleksandryjski i Hieronim.
Miał być autoryzowany przez Piotra.
Nie zamyka on jednak, wszystkich opowieści o Jezusie jakie spisał Marek. Część z nich miała powstać już po śmierci Piotra, gdy Marek przebywał w Aleksandrii.
Informacje o tym późnym czasie spisaniu Ewangelii Marka mamy od Ireneusza. Ten aleksandryjski tekst, jest nazywany „Tajemną (lub Sekretną) Ewangelią Marka” i budzi sporo emocji.

Nowy Testament – Marek, autor najkrótszej Ewangelii cz. 2


Marek, autor najkrótszej Ewangelii, jest bohaterem dzisiejszego tekstu.
Kilka pierwszych części serii „Nowy Testament”, będzie poświęconych jego autorom i postaciom znanym z jego kart, a nie omawianiu ilości i jakości zachowanych manuskryptów. O tych drugich będzie sporo, ale później.

Na pierwszy ogień idą autorzy czterech Ewangelii.

 

 

Marek pisze co Piotr opowiada.

 

Zaczynam od Marka, którego ewangelia, tak naprawdę nie jest jego opowieścią o Jezusie, a są to spisane słowa, przekaz tej historii, jaki zostawił Piotr.
Tak, apostoł, uczeń Jezusa, ten który się Go zaparł, chodził po wodzie i w końcu zginął za to/tego w co/którego wierzył.
Skąd wiemy, że Marek spisał opowieści Piotra?
Zacytuje tu Euzebiusza.

Translate »